เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

NIRVANA LIVING REVOLUTION

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระดับ High End และเป็นผู้นำในการสร้างบ้านที่มีดีไซน์ในสไตล์ Natural Modern ที่ทันสมัยเหมาะกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ในรูปแบบใหม่ภายใต้แนวคิด Living Revolution สะท้อนผ่านการสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยแบบสมดุล (Life Balancing) โดยผสมผสานระหว่าง Modern Living Design และ Modern Living Innovation เข้าด้วยกันอย่างลงตัว

MODERN LIVING DESIGN

Modern Living Design ที่เนอวานาได้พัฒนาขึ้นมาใช้ในการออกแบบบ้านรุ่นใหม่ ร่วมกับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อตอบโจทย์ของการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง ตั้งแต่การเลือกทำเลในการพัฒนาโครงการ ที่ติดถนนใหญ่อยู่ในเมือง ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง (Life Connectivity) ไปจนถึงการออกแบบบ้านที่สวยงาม ยาวนาน (Timeless Design) และอยู่สบาย โดยเน้นถึงเรื่องของ การนำเอาธรรมชาติเข้ามาใช้ในตัวบ้านให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นแสงหรือลมธรรมชาติ รวมทั้งเรื่องของการออกแบบที่เน้นความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน ที่เนอวานาให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอด และเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของการออกแบบบ้านจากเนอวานา

COMMUNITY DESIGN เนอวานาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ตั้งแต่การเลือกทำเลในการพัฒนาโครงการ ที่ติดถนนใหญ่ อยู่ในเมือง ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง (Life Connectivity) รวมถึงมีการวางผังโครงกรที่แบ่งโซน Public, Semi-Public และ Private Space ทำให้เกิดการใช้สอยพื้นที่ส่วนตัว และพื้นที่ส่วนรวมอย่างลงตัว

RECREATION & LIFESTYLE COMMUNITY ในการออกแบบพื้นที่สำหรับชุมชน เนอวานาให้ความใส่ใจในพื้นที่โล่ง และพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีให้ครบวงจร มีการออกแบบ Wellness Community, Lifestyle Community Mall และ Office Park ให้กลมกลืนกับชุมชน ทำให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางในแต่ละวัน เพียงแค่ไม่กี่นาทีจากโครงการลูกค้าก็จะสามารถเลือกใช้ชีวิตได้อย่างครบวงจร

WELL BEING LIVING &HEALTH การรักษาด้านสุขอนามัยกับการอยู่อาศัย ในบ้านของเนอวานา มีระบบ Air Factoring ในการปรับสภาพอากาศภายในบ้านให้สมดุลตลอดเวลา ลดเรื่องฝุ่นละอองภูมิแพ้ในบ้านและยังดูแลสิ่งของภายในบ้านไม่ให้เสียหายเพราะความชื้น มีการวัดสภาพอากาศภายในบ้านและระบบหมุนเวียนอากาศที่ไม่ดีออกไปนอกตัวบ้าน และในส่วนน้ำประปา มีการกรองเข้ามาให้สะอาดและมีการ re-used

MODERN LIVING INNOVATION

Modern Living Innovation เพื่อให้บ้านทุกหลังของเนอวานาได้รับการออกแบบให้พร้อมสำหรับการ ใช้ชีวิตของลูกค้าในสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน โดยเน้นในเรื่องการรักษาด้านสุขอนามัย (Well Being Living) กับการอยู่อาศัย ในบ้านของเรามีระบบ Air Factoring ในการปรับสภาพอากาศภายในบ้านให้ สมดุลตลอดเวลา ลดเรื่องฝุ่นละอองภูมิแพ้ในบ้านและยังดูแลสิ่งของภายในบ้านไม่ให้เสียหายเพราะ ความชื้น ในการทำให้อากาศภายในบ้านดีขึ้น มีการวัดสภาพอากาศภายในบ้านและระบบหมุนเวียน อากาศที่ไม่ดีออกไปนอกตัวบ้าน เรื่องของนํ้าประปาก็เป็นสิ่งที่เนอวานาคำนึงถึงทั้งการกรองเข้ามาให้ สะอาด และการ re-used เรื่อง Home Infrastructure ที่ทุกบ้านในโครงการของเนอวานาจะมี internet ความเร็วสูงเข้าถึงทุกจุดภายในบ้าน รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆที่ใช้เชื่อมต่อเข้ากับ Wifi ได้รับ การออกแบบจัดวางไว้อย่างลงตัว รวมทั้งระบบเสียงรอบบ้านที่ได้จัดวางไว้ให้เชื่อมต่อเข้ากับ Smartphone สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบ Bluetooth เพื่อความบันเทิงทุกที่ในบ้าน และสามารถ เชื่อมต่อเข้ากับระบบ Smart TV เพื่อความบันเทิงอย่างสมบูรณ์แบบ

CONVENIENCE LIFESTYLE เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบาย ที่มี ระบบ Internet ที่จะเข้าถึงได้ทุกจุดในบ้าน และยังสามารถเชื่อมโยงกับโลกอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา อุปกรณ์ต่าง ๆ เชื่อมต่อเข้ากับระบบ Wi-Fi พร้อมติดตั้งระบบเสียงรอบบ้านเพื่อความบันเทิง และยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบSmart TV เพื่อความบันเทิงอย่างสมบูร์แบบ รวมทั้งได้ออกแบบระบบ Work from Home เพื่อให้สามารถทำงานจากบ้านได้อย่างสะดวกสบาย

ECO & HEALTH CONCERN เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความสำคัญการดูแลสุขภาพและการอยู่อาศัย (Well Being Living) ด้วยระบบ Air Control System ในการปรับสภาพอากาศภายในบ้านให้สมดุลตลอดเวลา ลดเรื่องฝุ่นละอองภูมิแพ้ในบ้านและยังดูแลสิ่งของภายในบ้านไม่ให้เสียหายเพราะความขึ้น มีการวัดภาพอากาศภายในบ้านและระบบหมุนเวียนอากาศที่ไม่ดีออกไปนอกตัวบ้านนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการใช้พลังงานธรรมชาติ โดยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าธรรมชาติเพื่อใช้สำหรับพื้นที่ส่วนกลาง เป็นการประหยัดพลังานและค่าใช้สวนกลางในระยะยาวได้

SECURITY FOR LIFE เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย มีการออกแบบที่เป็นการแบ่งโซน Public, Semi-Public และ Private Space ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ภายในบ้านทุกหลังมีการวางระบบความปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญและเชื่อมต่อเข้ากับระบบ Smart Home Automation ในการควบคุมการทำงานทั้งหมดด้วย Nirvana App Service เพียงตัวเดียว

PRIVILEGES FOR FAMILY สิทธิประโยชน์สำหรับครอบครัวเนอวานา จะได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการท่องเที่ยว โรงแรม และกิจกรรมต่างๆ ในสถานที่ชั้นนำ เพื่อเติมเต็มความสุขให้ทุกคนในครอบครัว