Living in Harmony เคล็ดลับสร้างสุขครอบครัวสามรุ่น

ช่องทางอื่น ๆ

27/02/2020

เพราะแต่ละเจนเนอเรชั่นล้วนมีทัศนคติ นิสัย และความชื่นชอบแตกต่างกัน การอยู่อาศัยร่วมกันในบ้านหลังเดียวด้วยความสมัครสมานกลมเกลียวจึงเป็นความท้าทายสำหรับสมาชิกครอบครัว และวันนี้เรามีเคล็ด (ไม่) ลับในการปรับจูนคลื่นความต่าง ให้เกิดความสุขและสร้างเรื่องราวดีๆ ต่อกันและกัน

คำว่า “ครอบครัว” คือหัวใจ

หนึ่งในข้อได้เปรียบของการใช้ชีวิตใต้ชายคาเดียวกันของสามเจนเนอเรชั่นคือความสามารถในการแบ่งปันบทบาทและความรับผิดชอบที่หลากหลาย ตั้งแต่งานบ้านทั่วไป ไปจนถึงการช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อให้บ้านเกิดความเรียบร้อย ภาพผู้สูงอายุช่วยดูแลสั่งสอนหลานตัวน้อยยามที่เราต้องออกไปทำงานนั้น สร้างความอุ่นใจเบาใจได้มากกว่าการพาเด็กๆ ไปฝากเลี้ยงที่เนิร์สเซอรี่ ในขณะที่การได้เห็นรอยยิ้มของปู่ย่าตายายหรือรู้ว่าพวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีในบั้นปลายนั้นเหมือนของขวัญวันเกิดให้ลูกหลาน ที่ส่งความสุข ซึ่งการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่นนี้ ทำให้สายใยความผูกพันถูกถักทอขึ้นและค่อยๆ เพิ่มความหมายของคำว่า “ครอบครัว” ให้หัวใจได้เติมเต็ม

A group of people sitting at a tableDescription automatically generated

“การสื่อสาร” เทคนิคที่ต้องเรียนรู้

ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในบ้านที่มีสมาชิกอยู่กันหลายคน และอาจกล่าวได้ว่าแทบทุกอย่างสามารถกลายเป็นประเด็นแห่งความขัดใจได้ ทั้งเรื่องเล็กๆ อย่างการวางของไม่เป็นที่เป็นทาง เปิดทีวีเสียงดังเกินไป หรือแม้แต่การแสดงความชื่นชอบที่ไม่เหมือนกัน เคล็ด (ไม่) ลับที่ดีที่สุดของการสลายปมขัดแย้งต่างๆ ก็คือการสื่อสารอย่างเปิดเผยและทันท่วงทีเพื่อไม่ให้ปัญหานั้นลุกลามใหญ่โตจนนำไปสู่ความอึดอัดในครอบครัว ในการสื่อสารนั้นยังต้องเปิดกว้าง ประนีประนอมเพื่อให้อีกฝ่ายได้แชร์ความรู้สึกหรือความต้องการของตัวเอง พร้อมนำไปสู่แนวทางแก้ไขและข้อตกลงที่จะปฏิบัติร่วมกัน

เคารพใน “พื้นที่ส่วนตัว”

การเลือกซื้อบ้านที่มีห้องส่วนตัวเพียงพอกับสมาชิกในครอบครัวคือองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การอยู่อาศัยร่วมกันเป็นไปอย่างสันติสุข เพราะทุกคนต้องการความพื้นที่เพื่อแสดงออกถึงตัวตน ความชื่นชอบโดยไม่มีใครมาก้าวก่าย หรือแม้แต่เป็น Safe Zone มุมสงบที่เอาไว้เยียวยาหรือสร้างกำลังใจให้ตัวเองพร้อมเผชิญสถานการณ์อีกครั้ง พื้นที่แห่งนี้จึงมีความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสมาชิกในบ้านควรให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้การมี Private Space ที่เหมาะสมยังช่วยให้การใช้พื้นที่ส่วนร่วม (Public Space)มีความอิสระหลากหลายยิ่งขึ้น สามารถต้อนรับแขกไปใครมาหรือจัดกิจกรรมเฉพาะคนแต่ละเจนได้โดยไม่รบกวนหรือสร้างความอึดอัดให้กับสมาชิกที่เหลือภายในบ้าน

A person sitting at a table using a computerDescription automatically generated

ความพอดีและยืดหยุ่น

เคล็ด (ไม่) ลับสร้างความสุขยั่งยืนภายใต้ชายคาบ้านคนที่อยู่รวมกันเจนเนอเรชั่นประการสุดท้ายคือ ความพอดีหรือการสร้างความยืดหยุ่นให้เกิดขึ้นในมิติที่ต่างๆ เช่น ในเรื่องความสัมพันธ์ของสมาชิก ควรรักษาความพอดีระหว่างเวลาส่วนตัวและเวลาส่วนรวมเพื่อไม่ให้ใครบางคนถูกตัดขาดหรือรู้สึกแปลกแยก หรือการยืดหยุ่นต่อนิสัยใจคอของแต่ละคน เอาใจเขามาใส่ใจเราเพื่อปรับจูนที่รอยยิ้มบนใบหน้ายังคงมีให้กันอยู่เสมอ ในแง่ฟังก์ชั่นของบ้านควรได้รับการออกแบบให้พอดีกับไลฟ์สไตล์และธรรมชาติเพื่อส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขที่เพิ่มขึ้น หรือการเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์ยืดหยุ่นรองรับการใช้งานของสมาชิกที่มีสรีระต่างกัน ทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนเป็นสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยตรง หากพอดีและเอื้อต่อการอยู่อาศัยแล้วย่อมสร้างความสุขและทำให้ครอบครัวมอบรอยยิ้มให้แก่กันได้ทุกวัน

เคยมีคำกล่าวว่า “ชีวิตเราจะดีขึ้น เมื่อได้แบ่งปันกับผู้อื่น” การได้อยู่อาศัยท่ามกลางครอบครัวใหญ่ที่มีคนหลายวัย หลายไลฟ์สไตล์จึงเป็นส่วนหนึ่งของการอุ้มชูหัวใจของกันและกัน ที่ยิ่งมีความเข้าอกเข้าใจกันมากเท่าไหร่ ยิ่งอิ่มเอิบความหมายของชีวิตมากเท่านั้น

A building next to a windowDescription automatically generated

Nirvana Beyond ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรังสรรค์ที่อยู่อาศัยเพื่อสร้างความกลมเกลียว ด้วยการออกแบบบ้านในแนวคิด Exclusively Harmonious Space เพื่อให้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ความสุขที่สะดวกสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมฟังก์ชั่นที่เข้าใจการใช้ชีวิตในแต่ละเจนเนอเรชั่น

#DetailsMakeMagic #Design #NirvanaHome #NirvanaDaii #NirvanaLivingRevolution #NaturalModern