รายละเอียด

203.00 ตร.ม / 36.9 ตร.ว


โปรโมชั่น

  • Digital Door Lock ตามมาตรฐานโครงการ
  • ถังสำรองน้ำ 900 ลิตร

  • Motion Sencer Visonic ตามมาตรฐานโครงการ
  • ปั้มน้ำ 350 W

ข้อมูลแบบบ้าน

แบบบ้าน

ที่ตั้งโครงการ

แผนการชำระเงิน

แบบบ้าน

DEFINE 203

ราคา

13,290,000 บาท

เงินจอง

30,000 บาท

เงินทำสัญญา

150,000 บาท

เงินโอน

13,110,000 บาท

ภาพตัวอย่าง